5-1471190560-4762-1598621671

Phật tử cài hoa hồng lên áo trước khi tham dự lễ Vu Lan báo hiếu năm 2016 tại thiền viện Sùng Phúc (Long Biên, Hà Nội)

Phật tử cài hoa hồng lên áo trước khi tham dự lễ Vu Lan báo hiếu năm 2016 tại thiền viện Sùng Phúc (Long Biên, Hà Nội)

Phật tử cài hoa hồng lên áo trước khi tham dự lễ Vu Lan báo hiếu năm 2016 tại thiền viện Sùng Phúc (Long Biên, Hà Nội)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *