Tổ chức sự kiện tâm linh

Các buổi khóa lễ tụng kinh hằng ngày cùng nhiều nghi lễ tâm linh tổ chức định kỳ sẽ giúp các hương linh an nghỉ nơi đây sớm vãng sanh cực lạc.

Đăng ký tư vấn