Chăm sóc mộ phần

  • Quản lý khép kín với đội ngũ quản trang chuyên nghiệp, tận tâm.
  • Cập nhật thông tin hình ảnh sanh phần, mộ phần và tang lễ.
  • Thường xuyên vệ sinh, chăm sóc mộ phần và môi trường xung quanh.
  • Thắp hương hằng ngày, cúng giỗ thay mặt gia đình.
  • Với đội ngũ Bảo vệ có nghiệp vụ cao, khuôn viên Hoa Viên Bình An sẽ được bảo vệ an toàn tuyệt đối 24/7.
Đăng ký tư vấn